हामी दुईमा कुन रोज्छौ ? (राजन पण्डित)

उ श्वेत, छाला सेतो छ
म अश्वेत, छाला कालो छ
मनोः विज्ञानले भन्दो र’छ
श्वेत हुँ भन्नेको मन कालो
अश्वेतको मन सेतो हुन्छ रे
भन, हामी दुईमा कुन रोज्छौ ?

उ ब्यस्त रहन्छ र कमाउँछ
म ब्यस्त रहन्छु अनि रमाउँछु
अर्थः बिज्ञानले भन्दो र’छ
कमाउँनेले रमाउँन जान्दैन
रमाउँनेले कमाउँन जान्दैन रे
भन, हामी दुईमा कुन रोज्छौ ?

उ जीउँछ, खानको लागी
म खान्छु, जीउँनको लागी
श्रम बिज्ञानले भन्दो र’छ
खानको लागी जीउने हुने खाने
जीउनको लागी खाने हुदा खाने रे
भन, हामी दुईमा कुन रोज्छौ ?

उ कार चढछ, मोजा गन्हाउँछ
म मोजा धुन्छु, पैदल हिडछु
समाज बिज्ञानले भन्दो र’छ
मोजा गन्हाउनेले परिश्रम जान्दैन
पैदल हिडनेले दुःख ठान्दैन रे
भन, हामी दुईमा कुन रोज्छौ ?