हाइकु


वैलिए सबै
भमराले चुसेका
जवान फूल


ढाकियो पूरै
बादलको संसार
शुन्य आकाश


लेक र बेसी
हुदैन एकनास
दैवको लिला


उजाड पार्ने
हरियाली जंगल
शिशिर ऋतुअविरल अधिकारी
हेटौडा मकवानपुर