/खुट्टामा आँखा //
- अशोक पार्थिव तामाङ

/ खुट्टामा //
/आँखा //
/बालेर / /
/हिड्छुँ / /
/अब देखि //
//लौ हेरूँम् न !//=
/कसरी / /
/ठेस लाग्दो रहेछ ?//
तपेश्वरी १ , उदयपुर

हालः ( ईजरायल )